(+31) 36 2002 139 info@breingeheimen.nl

Nationaal Programma Onderwijs - Studievaardigheden menu

Eigen boeken samenstellen +++ Online studiedag volgen? +++ Studiedag op eigen locatie

Breingeheimen en het Nationaal Programma Onderwijs

Waarschijnlijk heeft u al een schoolscan gemaakt of bent u daarmee bezig. Heeft uw school leerachterstanden gesignaleerd? En bent u op zoek bent naar een interventie die aansluit bij de menukaart:

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
• Metacognitie en zelfregulerend leren

dan kunt u gebruik maken van Breingeheimen Studievaardigheden.

Breingeheimen onderscheidt zich van andere lesmethoden, doordat hersenonderzoek, maar ook psychologisch en onderwijskundig onderzoek, de basis vormt van het lesmateriaal. De gebruikte onderzoeken staan achterin ieder werkboek vermeld in de noten. In de handleidingen leest u meer over de wetenschappelijke achtergronden van het materiaal.

Hierna leest u een omschrijving van de interventie.

Schoolscan NPO

Breingeheimen Studievaardigheden

Doel: Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren
Doelgroepen: PO (groep 7 en 8)
VO (van PRO tot gymnasium)
VSO
MBO (niveau 1 t/m 4)
Materiaal: werkboeken voor leerlingen/studenten en handleidingen met achtergronden en praktische lesvoorstellen voor docenten
Implementatie: • (online) studiedag voor docenten om snel thuis te raken in het materiaal en het geven van de lessen, vanaf € 24,90 per docent inclusief gratis handleiding en werkboek
• gratis startersgids waarin doelen en implementatieschema’s zijn opgenomen die u kunt gebruiken om uw schoolplan te maken
• filmpjeslijsten met links naar online filmpjes die docenten kunnen gebruiken bij de lessen
Kosten: • werkboek of interactieve digitale licentie per leerling/student, vanaf € 9,90 per stuk
online studiedag met gratis handleiding en werkboek, € 24,90 per docent (een handleiding kan ook los besteld worden voor € 24,90)

Uit een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd in 2013 bleek dat een groep die gedurende langere tijd Breingeheimen gebruikte een sterkere toename van studievaardigheden liet zien dan een groep die een beperkt aantal lessen kreeg. Breingeheimen verbetert de studievaardigheden van leerlingen/studenten met name als er structureel les in wordt gegeven.

Lees meer over Breingeheimen Studievaardigheden

U kiest de lessen uit, wij drukken voor u een mooi en betaalbaar boek!
Breingeheimen biedt sinds kort ook de mogelijkheid aan scholen om eigen werkboeken samen te stellen uit alle lessen van Breingeheimen Studievaardigheden (waaronder LOB) en Sociale vaardigheden. Een aantal scholen heeft daarvan al gebruik gemaakt, waaronder uit het praktijkonderwijs. Zijn er voor uw leerlingen/studenten specifieke behoeften, dan kunt u er hier meer informatie over vinden.

Komend schooljaar is Breingeheimen Modulair ook digitaal beschikbaar! U kunt daarmee het hele schooljaar gebruik maken van alle lessen van Breingeheimen. De keuze voor de lessen kunt u daardoor steeds laten aansluiten bij wat uw klas nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor werken met een volledige methode Studievaardigheden en/of Sociale vaardigheden en daarnaast lessen geven die aansluiten bij de actualiteit. De kosten zijn € 27,90 per leerling/student. Docentenlicenties zijn gratis bij minimaal 10 leerlingenlicenties. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

128-144 pagina’s145-176 pagina’s177-208 pagina’s209-240 pagina’s
100-299 werkboeken€ 21,95€ 22,95€ 23,95€ 24,95
300-499 werkboeken€ 19,95€ 20,95€ 21,95€ 22,95
500-999 werkboeken€ 17,95€ 18,95€ 19,95€ 20,95
1000 of meer€ 16,95€ 17,95€ 18,95€ 19,95

Het NPO omschrijft metacognitie en zelfregulerend leren als volgt:
Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:
• cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
• metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
• motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

bron: www.nponderwijs.nl

Breingeheimen Studievaardigheden sluit daarbij aan. De informatie die leerlingen/studenten krijgen:
• geeft inzicht in hoe de hersenen werken
• toont aan dat door de keuzes die ze maken hun hersenen veranderen en ze daardoor hun ontwikkeling kunnen meebepalen in de door hen gewenste richting
• helpt hen met plannen
• biedt verschillende manieren van leren (studietechnieken)
• helpt hen verschillende manieren van leren toe te passen
• helpt hen hun eigen leerproces te evalueren en te weten te komen hoe ze het meest effectief leren
• helpt hen doelen te stellen en te reflecteren op het bereiken daarvan
• geeft hen meer begrip van hun eigen functioneren en de fysiologische oorzaken van hoe ze zich voelen of gedragen
• verklaart hoe motivatie en emoties invloed hebben op leren
• motiveert hen zich in te zetten om te leren
• stimuleert concentratie en zelfdiscipline
• helpt hen obstakels voor leren te voorkomen of weg te nemen

De lesvoorstellen ondersteunen een veilig leerklimaat in de klas. Leren van en met medeleerlingen in wisselende kleinere groepjes maakt deel uit van alle lesvoorstellen.

Nieuws, acties en gratis lessen?

Schrijf u in voor de Breingeheimen nieuwsbrief.