(+31) 36 2002 139 info@breingeheimen.nl

Sociale vaardigheden mavo, havo, vwo

Eigen boeken samenstellen +++ Online studiedag volgen? +++ Studiedag op eigen locatie

Sociale vaardigheden mhv

  • mavo, havo, vwo klas 1/2
    € 16,90
  • Werkboek: 9789083177694 - (9789079815791 oud) - € 16,90
    Handleiding: 9789083177670 - (9789079815791 oud) - € 24,90
    Digitaal: 9789079815579 / 9789079815289 - € 16,90

Emoties spelen niet alleen een belangrijke rol in de omgang met anderen, maar ook bij aandacht en concentratie. In Breingeheimen Sociale vaardigheden voor mavo, havo, vwo is naast het toepassen van praat-strategieën om problemen op te lossen, ook aandacht voor het vinden van andersoortige oplossingen. Sociaal leren betekent prettig omgaan met anderen en goede relaties onderhouden.

Van het werkboek en de handleiding kunt u delen doorbladeren. Als u het werkboek doorbladert, ziet u in de inhoudsopgave alle onderwerpen.

Wilt u meer weten over het materiaal? Dan kunt u verder lezen, of via de knoppen hieronder een gratis proefles uit het werkboek en de handleiding downloaden. Kosteloos een docentenexemplaar van het werkboek aanvragen kan ook.

Lees meer »


Sociale vaardigheden mhv

Breingeheimen Emotioneel intelligent, Sociale vaardigheden voor mavo, havo, vwo bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten.

Omgaan volgens de nieuwste (hersen)inzichten!
Pubers leren niet alleen uit boeken en van hun docenten, maar ook van hun leeftijdsgenoten. Vooral als het gaat om sociaal leren, spelen leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Sociaal leren betekent prettig omgaan met anderen en goede relaties onderhouden.

Aristoteles schreef 2300 jaar geleden: "Jongeren zijn opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leraren. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht gezag."

Veel docenten maar ook ouders herkennen daarin de hedendaagse pubers. Wat dat betreft is er niet veel veranderd, met dat verschil dat we nu weten dat pubers nog in ontwikkeling zijn. Met name functies als impulscontrole en je kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen.

IQ, EQ en leerprestaties
De rol van het IQ bij leren is algemeen bekend. Maar EQ - Emotioneel Quotiënt - is een nog vrij jonge term. Net als bij het IQ is niet ieder mens in dezelfde mate begiftigd met EQ. Dat geldt ook voor leerlingen.

Emoties spelen niet alleen een belangrijke rol in de omgang met anderen, maar ook bij aandacht en concentratie. Het zijn onze emoties die bepalen of we gemakkelijk onze aandacht bij een te leren onderwerp kunnen houden of niet. Dus zowel IQ als EQ spelen een rol bij leren. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren met goede relaties in de klas over het algemeen beter presteren. Sociale vaardigheden helpen om beter te functioneren in het dagelijks leven, op maatschappelijke stages en in een toekomstige baan.

Verschil tussen jongens en meisjes
Problemen oplossen speelt een belangrijke rol in de omgang met anderen, ook op school. In de praktijk blijken jongens en meisjes vaak anders om te gaan met problemen. Meisjes willen erover praten, jongens houden daar niet zo van. Dat wil niet zeggen dat jongens geen problemen hebben, maar ze zoeken vaak naar andere oplossingen dan erover te praten.

In Breingeheimen Sociale vaardigheden voor het voortgezet onderwijs is naast het toepassen van praat-strategieën om problemen op te lossen, ook aandacht voor het vinden van andersoortige oplossingen die meer eigen zijn aan jongens.

(Maatschappelijke) stage en LOB
Niet alleen in de klas maar ook buiten school spelen sociale vaardigheden een belangrijke rol. Daarom zijn (maatschappelijke) stages een goede leerschool. Zeker wanneer het gaat om leren samenwerken en aanpassen aan verschillende omstandigheden. Het kiezen, uitvoeren en evalueren van projecten en samenwerken, zijn onderwerpen die aan bod komen. Zelfkennis, netwerken en het nemen van moeilijke beslissingen maken ook deel uit van de lessen.

Breingeheimen: wetenschappelijk onderzoek
Anders dan bij studievaardigheden, is er bij sociale vaardigheden vaak sprake van moreel oordelen over wat goed en niet goed is. Het moreel beoordelingsvermogen van leerlingen is een belangrijk kompas dat hen zowel naar een positieve kant als - wanneer dat beoordelingsvermogen gebrekkig is - naar een negatieve kant kan leiden. Bij alle beslissingen die ze nemen speelt hun beoordelingsvermogen een belangrijke rol. Uit onderzoek weten we nu dat de functies oordelen en beslissen bij pubers nog in ontwikkeling zijn. Wetenschappelijk onderzoek kan hun eigen oordeel bevestigen of soms een heel andere kant laten zien, waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben. Daarom speelt (hersen)onderzoek een hoofdrol in Breingeheimen. Het geeft vaak een kijk op gedrag die het oordeel en het beeld dat leerlingen zelf van een situatie hebben onderbouwt, aanvult, verduidelijkt of juist op losse schroeven zet. In ieder geval breinvoer om over na te denken!

Bestellen
Het materiaal van Breingeheimen kunt u bestellen in onze webshop, maar ook via (school)boekleveranciers.

Werkboek

Het werkboek is gedrukt in kleur met illustraties en foto’s. Het heeft 104 pagina's en bestaat uit 18 lessen. Het werkboek kan gebruikt worden tijdens één of twee lesjaren.

De informatie die leerlingen in het werkboek krijgen:

• geeft inzicht in hoe de hersenen werken en zich ontwikkelen in de puberteit
• verklaart waarom pubers moeite kunnen hebben met vaardigheden als impulscontrole en de gevolgen van hun eigen gedrag inschatten
• toont aan hoe de hersenen betrokken zijn bij sociaal gedrag
• biedt de mogelijkheid tot samenwerken, zelfreflectie en het aanleren van strategieën voor sociaal gedrag

Handleiding

De handleiding heeft 142 pagina's en bevat onder meer lesvoorstellen voor alle lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en met minimale voorbereidingstijd het beste uit de lessen.

Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen zijn de vaste onderdelen van de lessen. De leerlingen oefenen met activerende opdrachten de vaardigheden die centraal staan in de les.

Groepsactiviteiten en zelfstandig werken
In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:

• samen een activiteit te ondernemen
• samen een probleem op te lossen
• van gedachten te wisselen
• informatie uit te wisselen
• elkaar te inspireren en te motiveren

De leerlingen leren op deze wijze samenwerken. Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

Studiedag
Met de handleiding kunt u zelfstandig aan de slag. Een studiedag of -middag volgen is niet verplicht. Toch raden wij u aan om een studiedag te volgen. U kunt dan op een leuke manier kennis maken met de handleiding en makkelijker van start gaan. Meer informatie over studiedagen vindt u hier.

Digitaal

Breingeheimen Sociale vaardigheden mhv is ook interactief digitaal beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het digitale materiaal.

Nieuws, acties en gratis lessen?

Schrijf u in voor de Breingeheimen nieuwsbrief.