(+31) 36 2002 139 info@breingeheimen.nl

Breingeheimen Studievaardigheden III mavo, havo en vwo

Eigen boeken samenstellen +++ Online studiedag volgen? +++ Studiedag op eigen locatie

Studievaardigheden III mhv

  • mavo, havo, vwo klas 3/4
    € 17,90
  • Werkboek: 9789083234953 - (9789079815777 oud) - € 17,90
    Handleiding: 9789083177663 - (9789079815777 oud) - € 24,90
    Digitaal: 9789079815562 / 9789079815395 - € 17,90

Breingeheimen Studievaardigheden III bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. In Breingeheimen Studievaardigheden III wordt dieper ingegaan op diverse leerstrategieën en worden nieuwe leertips gegeven.

Onderwerpen die in Breingeheimen Studievaardigheden III aan bod komen zijn:

• je brein ontwikkelen
• leren, emoties, Facebook, plannen en meer
• 46 tips en trucs om beter te onthouden
• creatief problemen oplossen
• logisch denken, argumenteren, discussiëren, debatteren en interviewen
• gezond leven: je goed voelen en beter presteren
• intelligentie en talenten ontwikkelen
• doelen bereiken
en nog veel meer…

Van het werkboek en de handleiding kunt u delen doorbladeren. Als u het werkboek doorbladert, ziet u in de inhoudsopgave alle onderwerpen.

Lees meer »


Studievaardigheden III mhv

Voor klas 3 en 4 mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo)
De methode Breingeheimen Studievaardigheden III bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. In Breingeheimen Studievaardigheden III wordt dieper ingegaan op diverse leerstrategieën en worden nieuwe leertips gegeven. Over aansluiting bij LOB leest u hierna meer.

Efficiënter en leuker leren
Door het hele boek heen krijgen leerlingen informatie om efficiënter - en vaak ook leuker - te leren. Veel van die informatie komt voort uit ervaringen van mensen door de eeuwen heen. Maar ook heel wat aanbevolen manieren om te leren zijn wetenschappelijk onderzocht en efficiënt bevonden. Zo is leren niet alleen een kwestie van concentreren en inspannen, maar ook van ontspannen. In onderzoeken is bijvoorbeeld aangetoond dat een kort slaapje direct na het leren, maar vooral ook de nacht na het leren goed slapen, helpt om informatie vast te leggen in het brein.

46 bekende en minder bekende tips en trucs zijn kort samengevat en bij elkaar gezet voor een snel overzicht. De overige leerstrategieën zijn verspreid over de lessen in het boek. Leerlingen kunnen daaruit putten voor afwisseling bij het leren en voor betere leerresultaten.

Creativiteit stimuleren
Naast logisch denken speelt creativiteit een belangrijke rol in onze samenleving. Grote en kleine ontdekkingen zijn vaak een samenspel van zowel langdurig onderzoek - waarbij logisch denken de boventoon voert - als creativiteit waardoor de feiten in een nieuw verband worden gezien. Het fenomeen 'inzicht' heeft hiermee te maken.

De leerlingen laten in de lessen over creativiteit flink hun hersenen kraken! Allereerst met optische illusies, maar ook met denkraadsels uit de oudheid en het bedenken van nieuwe toepassingen van alledaagse voorwerpen.

Leren argumenteren
Lessen in logisch redeneren en argumenteren werken effectief, blijkt uit onderzoek. Zijn de leerlingen het bijvoorbeeld niet eens tijdens een debat of discussie, dan betekent het dat ze moeten proberen elkaars mening met tegenargumenten te weerleggen. Daardoor oefenen ze hun logisch denken en argumentatievaardigheden.

Denkfouten herkennen zoals zwart-wit denken en generaliseren, maakt deel uit van logisch denken en objectief kunnen redeneren. Belangrijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben als ze verder studeren, maar ook voor praktische situaties in het dagelijks leven. Lessen in logisch denken zouden volgens onderzoek zelfs het IQ kunnen verhogen.

Gezond leven en Facebookstress
Gezond leven en gezond omgaan met de sociale media is van belang om in balans te blijven. Veel jongeren krijgen een overdosis Facebook of andere sociale media. Om te testen of ze er verslaafd aan zijn kunnen ze de Facebookverslavingstest doen die ontworpen is door wetenschappers. Gezond omgaan met de nieuwe media is een onderwerp dat ter sprake komt.

Aansluiting bij LOB
1. Capaciteitenreflectie: Wat kan ik?
Kun je intelligenter worden?, thema 7 les 1
Je talenten ontwikkelen, thema 7 les 2

2. Motievenreflectie: Wat wil ik, wat zijn mijn drijfveren?
Je brein ontwikkelen, thema 1 les 1
Leren: tussenstand en een doel kiezen, thema 8 les 1

3. Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij?
Creatief met PDBAS, thema 4 les 2

4. Loopbaanplanning: Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig?
Je doel en je kansen, thema 3 les 1
Kun je intelligenter worden?, thema 7 les 1
Je talenten ontwikkelen, thema 7 les 2
Leren: tussenstand en een doel kiezen, thema 8 les 1
SMART doelen bereiken, thema 8 les 2
Reflecteren met STARR, thema 8 les 5
Terugkijken en vooruitblikken, thema 9

Bestellen
Het materiaal van Breingeheimen kunt u bestellen in onze webshop, maar ook via (school)boekleveranciers.

Werkboek

Het werkboek is gedrukt in kleur met illustraties en foto’s. Het heeft 132 pagina's en bestaat uit 27 lessen.

De informatie die leerlingen in het werkboek krijgen:

• geeft inzicht in hoe de hersenen werken en hoe ze het meest effectief kunnen leren
• onderbouwt een aantal leerstrategieën die al in het onderwijs worden toegepast
• voegt nieuwe leerstrategieën toe

Het werkboek bevat veel informatie en opdrachten en is geschikt om één of twee jaar mee te werken. Het kan ook bewaard worden als naslagwerk voor latere jaren.

Handleiding

De handleiding heeft 196 pagina's en bevat onder meer lesvoorstellen voor alle lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en met minimale voorbereidingstijd het beste uit de lessen.

Iedere les is opgebouwd uit de onderdelen Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen. Door de activiteiten die hierbij horen, krijgen de leerlingen grip op de vaardigheid die centraal staat in de les.

Groepsactiviteiten en zelfstandig werken
In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:

- samen een activiteit te ondernemen
- samen een probleem op te lossen
- van gedachten te wisselen
- informatie uit te wisselen
- elkaar te inspireren en te motiveren

Groepsactiviteiten bevorderen dat leerlingen samenwerken, van elkaar leren en goed met elkaar omgaan. Voor het leren is dat ook van belang. Uit onderzoek blijkt dat goede relaties in de klas de leerprestaties bevorderen. Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

Digitaal

Breingeheimen Studievaardigheden III is ook interactief digitaal beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het digitale materiaal.

Nieuws, acties en gratis lessen?

Schrijf u in voor de Breingeheimen nieuwsbrief.