Via Mijn Breingeheimen kunt u ons lesmateriaal digitaal gebruiken.

Studievaardigheden I (vmbo) 

0 titel(s)

Uw winkelwagen is leeg

Bekijk bladerboek
Bekijk handleiding

Werkboek specificaties

Handleiding specificaties

  • ISBN: 978 90 79815 66 1
    ISBN: 978 90 79815 24 1 (oud)
  • 226 pagina's
  • Prijs: € 24,90 incl. 9% BTW

Digitaal

Breingeheimen Studievaardigheden I
Docentenlicentie digitaal (schooljaar) (account incl. digitale handleiding en werkboek) € 17,50
Schooljaarlicentie werkboek (1 augustus t/m 31 juli) € 17,50
Combipakket (werkboek gedrukt + digitaal) Gedrukt werkboek + schooljaarlicentie € 20,50

Breingeheimen Studievaardigheden I

Voor klas 1 en 2 vmbo, basis, kader en gemengde leerweg
De methode Breingeheimen Studievaardigheden I bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. In vergelijking met het werkboek Breingeheimen Studievaardigheden II (de versie voor klas 1 en 2 mavo, havo, vwo) zijn de opdrachten eenvoudiger en staat er minder tekst op de pagina's. De leertips en Breingeheimen in beide edities zijn hetzelfde. Werkt u met Breingeheimen Studievaardigheden I, dan profiteren uw leerlingen dus ook van de leertips en Breingeheimen. Breingeheimen zijn korte stukjes tekst met relevante, meestal wetenschappelijke informatie, die aansluiten bij het onderwerp van de les.

Scholen maken zelf de keuze of ze in vmbo-t/mavo klassen willen werken met Breingeheimen Studievaardigheden I of II. U kunt uw keuze laten afhangen van het niveau van uw klas. Door van beide werkboeken docentenexemplaren aan te vragen, kunt u een vergelijking maken en inschatten welk boek voor u het meest geschikt is.

Resultaat en plezier
Bij leerlingen in het vmbo ontbreekt het vaak aan vaardigheden om efficiënt te leren. Daardoor zijn resultaten minder dan zou kunnen en zakt het enthousiasme om te leren al snel weg. Door leerlingen van meet af aan op een prettige en doelmatige manier te ondersteunen bij het leren, kunnen positieve leerresultaten bevorderd worden en negatieve gevolgen van leerfrustraties worden voorkomen.

LOB
Aansluiting van het boek vmbo l bij LOB:

1. Capaciteitenreflectie: Wat kan ik?
Breingeheimen:
Je brein organiseren (huiswerk plannen), thema 1, les 4 blz.22
Leren op verschillende manieren thema 2, les 1 blz.27, Welk type ben jij? blz. 28/29
Hoe leer jij het liefst? thema 2, les 2, blz. 30/31
Aandacht en concentratie, thema 4, les 2, blz. 69
Slim op verschillende manieren, thema 10, les 1 blz. 152 t/m 154
Weten wat je wil en wat je kan, thema 10, les 2 blz. 155 t/m 157

2. Motievenreflectie: Wat wil ik, wat zijn mijn drijfveren?
Breingeheimen:
Zelfdiscipline blz. 46 t/m 48
Vragen stellen blz. 51 t/m 53
Informatie: wat wil je weten? blz. 54 t/m 56
Weten wat je wil en kan blz. 155

3. Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij?
Breingeheimen:
Slim op verschillende manieren blz. 152-154
Weten wat je wil en kan blz. 155

4. Loopbaanplanning: Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig?
Tussenstand: hoe sta je ervoor? blz. 114-115
Je kansen vergroten blz. 116
Wat helpt je? Wat remt je? blz. 117-128


Werkboek Breingeheimen Studievaardigheden I


De informatie die leerlingen in het werkboek krijgen:
• geeft inzicht in hoe de hersenen werken en hoe ze het meest effectief kunnen leren
• onderbouwt een aantal leerstrategieën die al in het onderwijs worden toegepast
• verklaart waarom ze moeite kunnen hebben met vaardigheden als een langetermijnplanning

Het werkboek bevat veel informatie en opdrachten en is geschikt om één of twee jaar mee te werken. Bovendien kan het ook bewaard worden als naslagwerk voor latere jaren.


Handleiding Breingeheimen Studievaardigheden I


De handleiding Breingeheimen Studievaardigheden I bevat lesvoorstellen voor 30 lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en zonder veel voorbereidingstijd het beste uit de lessen.

De lessen kunnen tijdens één schooljaar gegeven worden of verdeeld worden over twee schooljaren. Iedere les is opgebouwd uit de onderdelen Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen. Door de activiteiten die hierbij horen, krijgen de leerlingen grip op de vaardigheid die centraal staat in de les.

Groepsactiviteiten en zelfstandig werken
In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:
• samen een activiteit te ondernemen
• samen een probleem op te lossen
• van gedachten te wisselen
• informatie uit te wisselen
• elkaar te inspireren en te motiveren

Groepsactiviteiten bevorderen dat leerlingen samenwerken, van elkaar leren en goed met elkaar omgaan. Voor het leren is dat ook van belang. Uit onderzoek blijkt dat goede relaties in de klas de leerprestaties bevorderen. Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

Studiedag
Met de handleiding kunt u zelfstandig aan de slag. Een studiedag of -middag volgen is niet verplicht. Toch raden wij u aan om een studiedag te volgen. U kunt dan op een leuke manier kennis maken met de handleiding en makkelijker van start gaan. De duur van een studiemiddag op locatie is drie uur.

U kunt ook deelnemen aan een open studiedag met docenten van andere scholen. Meer informatie over studiedagen vindt u hier.

Ook digitaal beschikbaar
Breingeheimen Studievaardigheden I is ook digitaal beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het digitale materiaal.

Bestellen
Het materiaal van Breingeheimen kunt u bestellen in onze webshop, maar ook via (school)boekleveranciers.