Via Mijn Breingeheimen kunt u ons lesmateriaal digitaal gebruiken.

Een studiedag? 

0 titel(s)

Uw winkelwagen is leeg

Een studiedag?

Aan docenten/leraren biedt Breingeheimen de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiedag of studiemiddag.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het brein van jongeren. Breingeheimen heeft gebruik gemaakt van deze onderzoeken en deze verwerkt in het materiaal. Op interactieve wijze kunt u tijdens de training kennis nemen van de mogelijkheden van het programma voor uw klas, samen met uw team bepalen hoe u Breingeheimen een plek gaat geven in de school. Het verdient de aanbeveling om van te voren samen met onze onderwijsadviseur de mogelijkheden te bespreken, elke training is maatwerk.

Een goede implementatie vindt alleen plaats als de mentoren betrokken zijn bij het in te voeren programma. Breingeheimen heeft veel ervaring met het implementeren van Studievaardigheden en Sociale vaardigheden. Het maken van afspraken, het programma zelf kennen, oefenen met het lesmateriaal, geïnspireerd en gemotiveerd raken, het helpt bij een goede invoering en de borging van onze programma’s. Keer op keer merken wij dat een zorgvuldige invoering leidt tot het gewenste effect, een sterker mentoraat en een goede ondersteuning bij het leerproces en de sociale cohesie binnen de klassen.

Tijdens de studiedag of studiemiddag:
• krijgen docenten informatie over recent hersenonderzoek in verband met leren
• maken ze (nader) kennis met het lesmateriaal
• oefenen ze beter en sneller lezen
• leren ze mindmappen

Gaat u werken met ons digitaal materiaal? Dan kunt u ook deelnemen aan deze ‘gewone’ studiedag of studiemiddag. Immers is de inhoud van het materiaal hetzelfde. Voor technische ondersteuning of een demonstratie van het digitale materiaal kunt u contact met ons opnemen.

Open studiedag of studiemiddag op locatie
Wilt u met minimaal zes personen meedoen aan een studie(mid)dag? Dan kunt u kiezen of u mee wilt doen aan een open studiedag of een studiemiddag op een door uzelf te bepalen locatie in Nederland.
Gaat u alleen of met een paar collega’s beginnen met Breingeheimen? Dan kunt u gebruik maken van een open studiedag samen met docenten van andere scholen.

Er is geen vooropleiding vereist om deel te nemen aan een studiedag van Breingeheimen. Het niveau van de studiedag is gericht op docenten. De studiebelasting bestaat enkel uit de duur van de studiedag.

In de tabel hieronder ziet u kort de verschillen tussen beide soorten studiedagen. Voor uitgebreidere informatie over het soort studiedag dat u wenst, klikt u op de titel daarvan in de tabel.
Open studiedag Studiemiddag op locatie
Deelnemers van verschillende scholen
Locatie door Breingeheimen geregeld
Combinatie studievaardigheden/sova
Vanaf zes deelnemers van uw eigen school
Locatie door u zelf te bepalen (in overleg)
Inhoud in overleg te bepalen


Algemene voorwaarden studiedag of studiemiddag
Klachtenregeling studiedag of studiemiddag