Nieuwsbrief 6 april 2018

Beste docent,

Studievaardigheden en sociale vaardigheden leert u leerlingen/studenten het beste aan door hen er zelf in de klas actief mee aan de slag te laten gaan. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen, maar u kunt wel een belangrijke begeleidende rol spelen. Hoe voert u die uit? Betreft uw eigen vak(ken) heeft u de ervaring. Als het op studievaardigheden en sociale vaardigheden aankomt voelen niet alle docenten zich daarmee vertrouwd. Breingeheimen heeft twee belangrijke hulpmiddelen: handleidingen en studiedagen. Daarover meer informatie in deze nieuwsbrief.

Weten, Ervaren, Doen, Begrijpen
De handleidingen bij de lesmethoden studievaardigheden en sociale vaardigheden van Breingeheimen bevatten praktische lesvoorstellen. De lesvoorstellen maken de lessen levendiger, maar helpen ook de lessen te verdiepen en verbreden.

Ieder lesvoorstel is opgedeeld in activiteiten die leerlingen zelfstandig of in groepjes uitvoeren. De activiteiten hebben een vaste opbouw in de onderdelen Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen. De structuur van de lessen is duidelijk en helpt bij het onthouden van de belangrijkste informatie.

Proefles PO Proefles VO Proefles MBO
 
Gratis proeflessen
U kunt ook van al ons materiaal gratis proeflessen downloaden via de website.

Vliegende start? Volg een studiedag!
Wilt u snel leren werken met de handleiding en de achtergronden van Breingeheimen toepassen in uw klas? Tijdens de studiedagen van Breingeheimen worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht. U maakt bijvoorbeeld een mindmap over een thema uit de handleiding en presenteert een les aan elkaar. Zo krijgt u het voorbereiden van de lessen snel onder de knie.

Tussendoor zijn er activiteiten waarbij u op een leuke manier informatie krijgt over het brein en de invloed die bijvoorbeeld voeding en beweging daarop hebben. Ook krijgen ze praktische tips om bij hun leerlingen/studenten een positieve mindset te stimuleren. Uitgangspunt van Breingeheimen is dat leerlingen/studenten hun eigen ontwikkeling voor een groot deel zelf bepalen. Dat kan hen motiveren.

De volgende open studiedag wordt op vrijdag 20 april a.s. gehouden in Nijkerk (bij Amersfoort). U kunt zich er nog voor inschrijven.

Liever een studiedag op uw eigen locatie? Neemt u dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groet,

het Breingeheimenteam
 

 
Studievaardigheden voor groep 7 en 8 Studievaardigheden voor groep 7 en 8

Meer informatie
Studievaardigheden groep 7/8 Sociale vaardigheden vmbo

Meer informatie
Studievaardigheden I Studievaardigheden I (vmbo)

Meer informatie
SoVa mhv Sociale vaardigheden mhv

Meer informatie
Studievaardigheden II Studievaardigheden II (mhv)

Meer informatie
Studievaardigheden III Studievaardigheden III (mhv)

Meer informatie
SoVa MBO Sociale vaardigheden MBO

Meer informatie
Studievaardigheden MBO niveau 2/3 Studievaardigheden MBO niveau 2/3

Meer informatie
Studievaardigheden MBO niveau 3/4 Studievaardigheden MBO niveau 3/4

Meer informatie
Stageboek Entree Stageboek Entreeopleidingen MBO

Meer informatie
Stageboek niveau 2, 3 en 4 Stageboek niveau 2, 3 en 4 MBO

Meer informatie
Burgerschap MBO Leven in Nederland, Burgerschap MBO

Meer informatie

Nieuws, acties en gratis lessen?

Schrijf u in voor de Breingeheimen nieuwsbrief.