Begin januari 2012 is het werkboek Emotioneel Intelligent, je brein, zelfkennis en beter omgaan verschenen.

De bijbehorende docentenhandleiding is eveneens beschikbaar.

Zoals in alle Breingeheimenboeken speelt ook hier recent (hersen)onderzoek een prominente rol. Hersenonderzoek is de leidraad voor de opdrachten in het boek. Het verheldert het begrip van leerlingen voor diverse aspecten van sociaal omgaan en onderbouwt bestaande en nieuwe opvattingen over sociaal gedrag.

Klik hier voor meer informatie over het werkboek.