Het materiaal van Breingeheimen is nu ook digitaal beschikbaar voor scholen.

In de digitale werkboeken worden accounts van leerlingen gekoppeld aan de account van hun docent.

• de docent kan:
- de antwoorden van leerlingen bekijken
- de voortgang van de klas in een oogopslag overzien
- notities geven aan de klas of individuele leerlingen
- privé-notities maken
- berichten aan leerlingen verzenden en van hen ontvangen
- zelf extra materiaal maken voor de klas of individuele leerlingen, en dat als opdracht opgeven

• leerlingen kunnen:
- opdrachten maken
- antwoorden opslaan
- notities, berichten of extra opdrachten van hun docent krijgen
- eigen notities maken en berichten aan hun docent sturen

Het digitale materiaal is gelijk aan de gedrukte werkboeken van Breingeheimen. Dus ook full colour en aantrekkelijk om mee te werken.