Via Mijn Breingeheimen kunt u ons lesmateriaal digitaal gebruiken.

Sociale vaardigheden mhv digitaal 

0 titel(s)

Uw winkelwagen is leeg

Account functies

 digitaal
  • Werkboek full color
  • Opdrachten opgeven
  • Antwoorden bekijken
  • Eigen opdrachten maken
  • Notities privé en publiek
  • Voortgang klassen bekijken
  • En nog veel meer...

Breingeheimen Sociale vaardigheden mhv digitaal

De digitale methode Breingeheimen Emotioneel intelligent voor mavo, havo, vwo wordt online gebruikt. Leerlingen werken via een leerlingenaccount in hun werkboek. Hun accounts worden gekoppeld aan een docentenaccount. In het docentenaccount zijn voor de docent een handleiding en het werkboek beschikbaar. Meer informatie over de digitale omgeving en de mogelijkheden daarvan leest u hier.

Omgaan volgens de nieuwste (hersen)inzichten!
Pubers leren niet alleen uit boeken en van hun docenten, maar ook van hun leeftijdsgenoten. Vooral als het gaat om sociaal leren, spelen leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Sociaal leren betekent prettig omgaan met anderen en goede relaties onderhouden.

Aristoteles schreef 2300 jaar geleden: "Jongeren zijn opvliegend en tegendraads, ze tiranniseren hun opvoeders en leraren. De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren en veracht gezag."

Veel docenten maar ook ouders herkennen daarin de hedendaagse pubers. Wat dat betreft is er niet veel veranderd, met dat verschil dat we nu weten dat pubers nog in ontwikkeling zijn. Met name functies als impulscontrole en je kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen.

IQ, EQ en leerprestaties
De rol van het IQ bij leren is algemeen bekend. Maar EQ - Emotioneel Quotiënt - is een nog vrij jonge term. Net als bij het IQ is niet ieder mens in dezelfde mate begiftigd met EQ. Dat geldt ook voor leerlingen.

Emoties spelen niet alleen een belangrijke rol in de omgang met anderen, maar ook bij aandacht en concentratie. Het zijn onze emoties die bepalen of we gemakkelijk onze aandacht bij een te leren onderwerp kunnen houden of niet. Dus zowel IQ als EQ spelen een rol bij leren. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren met goede relaties in de klas over het algemeen beter presteren. Sociale vaardigheden helpen om beter te functioneren in het dagelijks leven, op maatschappelijke stages en in een toekomstige baan.

Verschil tussen jongens en meisjes
Problemen oplossen speelt een belangrijke rol in de omgang met anderen, ook op school. In de praktijk blijken jongens en meisjes vaak anders om te gaan met problemen. Meisjes willen erover praten, jongens houden daar niet zo van. Dat wil niet zeggen dat jongens geen problemen hebben, maar ze zoeken vaak naar andere oplossingen dan erover te praten.

In Breingeheimen Sociale vaardigheden voor het voortgezet onderwijs is naast het toepassen van praat-strategieën om problemen op te lossen, ook aandacht voor het vinden van andersoortige oplossingen die meer eigen zijn aan jongens.

(Maatschappelijke) stage
Niet alleen in de klas maar ook buiten school spelen sociale vaardigheden een belangrijke rol. Daarom zijn (maatschappelijke) stages een goede leerschool. Zeker wanneer het gaat om leren samenwerken en aanpassen aan verschillende omstandigheden. Het kiezen, uitvoeren en evalueren van projecten en samenwerken, zijn onderwerpen die aan bod komen.

Breingeheimen: wetenschappelijk onderzoek
Anders dan bij studievaardigheden, is er bij sociale vaardigheden vaak sprake van moreel oordelen over wat goed en niet goed is. Het moreel beoordelingsvermogen van leerlingen is een belangrijk kompas dat hen zowel naar een positieve kant als - wanneer dat beoordelingsvermogen gebrekkig is - naar een negatieve kant kan leiden. Bij alle beslissingen die ze nemen speelt hun beoordelingsvermogen een belangrijke rol. Uit onderzoek weten we nu dat de functies oordelen en beslissen bij pubers nog in ontwikkeling zijn. Wetenschappelijk onderzoek kan hun eigen oordeel bevestigen of soms een heel andere kant laten zien, waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben. Daarom speelt (hersen)onderzoek een hoofdrol in Breingeheimen. Het geeft vaak een kijk op gedrag die het oordeel en het beeld dat leerlingen zelf van een situatie hebben onderbouwt, aanvult, verduidelijkt of juist op losse schroeven zet. In ieder geval breinvoer om over na te denken!

Werkboek
De informatie die leerlingen in het werkboek krijgen:

• geeft inzicht in hoe de hersenen werken en zich ontwikkelen in de puberteit
• verklaart waarom pubers moeite kunnen hebben met vaardigheden als
impulscontrole en de gevolgen van hun eigen gedrag inschatten
• toont aan hoe de hersenen betrokken zijn bij sociaal gedrag
• biedt de mogelijkheid tot samenwerken, zelfreflectie en het aanleren van
strategieën voor sociaal gedrag

Handleiding
De handleiding bevat lesvoorstellen voor 18 lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en met weinig voorbereidingstijd het beste uit de lessen.

Iedere les is opgebouwd uit de onderdelen Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen. Door de activiteiten te doen die in de lesvoorstellen beschreven zijn doen leerlingen op verschillende manieren ervaring op met de vaardigheid die centraal staat.

Groepsactiviteiten en zelfstandig werken
In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:

• samen een activiteit te ondernemen
• samen een probleem op te lossen
• van gedachten te wisselen
• informatie uit te wisselen
• elkaar te inspireren en te motiveren

Leerlingen leren op die manier samen te werken. Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

Studiedag
Met de handleiding kunt u zelfstandig aan de slag. Een studiedag of -middag volgen is niet verplicht. Toch raden wij u aan om een studiedag te volgen. U kunt dan op een leuke manier kennis maken met de handleiding en makkelijker van start gaan.

U kunt ook deelnemen aan een open studiedag met docenten van andere scholen. Meer informatie over studiedagen vindt u hier.

Bestellen
Het materiaal van Breingeheimen kunt u bestellen in onze webshop, maar ook via (school)boekleveranciers.


 

Prijzen Breingeheimen Digitaal - Sociale vaardigheden mhv digitaal

  Schooljaarlicentie
(max. 1 augustus t/m 31 juli)
Combipakket
(met papieren versie)
Leerlingenlicentie € 15,50 € 18,90
Docentenlicentie € 15,50